TrosOppLæring

 

Trosopplæringsreformen har som mål å:

  • vekke og styrke kristen tro

  • gi kjennskap til den treenige Gud

  • bidra til kristen livstolkning og livsmestring

  • utfordre til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

 

I tillegg blir det lagt vekt på at man ønsker breddetiltak som vil komme flest mulig av barna / ungdommene i en aldersgruppe til gode. En effektiv måte å nå alle disse målene på en gang på, er å invitere ulike, separate aldersgrupper til en trosopplærings-HAPPENING!

En tol-HAPPENING er en blanding mellom forestilling og møte, en interaktiv opplevelse fokusert rundt en bibelhistorie med virkemidler tilpasset den enkelte målgruppe. Vi har valgt å dele barn inn i 3 aldersgrupper;

6-9 år

 

Temaet handler om at Gud har bruk for alle, en slags enkel nådegavetenkning, og det tas utgangspunkt i historien om at Jesus metter 5000.  Musikken er laget av Jarle Waldemar

 

10-14 år

 

10-14 år: Temaet er HELTER! Hva er en helt, hvem er det som kan bli helter og hvordan...? Med historien om David og Goliat som bakteppe finner vi ut at det er VI som er de ekte heltene...

 

15-18 år

 

Temaet handler om tillit, selvtillit og vår relasjon til verden rundt oss. Tips og triks for mestring fra psykologien pares med Jesu egne "lifehacks" og gir en annerledes intro til Bibelen og dens lære.

Felles for de ulike happeningene er at det brukes både lyd, lys, video og bilder, samt andre visuelle virkemidler som dans, drama og trylling. Dette gjøres for å presentere innholdet på en måte som både fenger der og da, engasjerer til tjeneste på sikt og blir husket, så man utfordres til ettertanke.

 

Mer konkret info om de ulike happeningene kommer etter hvert! Dersom du likevel er nysgjerrig,

kan du ta kontakt HER for en prat om de ulike mulighetene!